El passat 2018 vam realitzar un total de 49 actuacions de voluntariat en conveni amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en 7 tasques:

• 9 actuacions grups revisió de la senyalització
• 9 actuacions seguiment pantà de Vallvidrera
• 8 actuacions de catalogació de barraques de pedra seca
• 7 actuacions de seguiment de plantes prioritàries i d’interès
• 4 actuacions de seguiment de zones repoblades
• 7 actuacions de manteniment de fonts
• 5 guiatges d’itineraris
+ 3 actuacions de suport en activitats especials:  Let’s clean, Festa dels ocells, Jornades del patrimoni

Actuacions de voluntariat realitzades el 2018