Portem a terme accions de voluntariat medioambiental en conveni amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en cap de setmana o entre setmana, segons calendari anual.

Tasques:
  • Revisió i manteniment senyalització dels itineraris senyalitzats des de les àrees de lleure
  • Seguiment d’espècies vegetals prioritàries
  • Seguiment de les repoblacions de zones cremades
  • Catalogació i manteniment de fonts
  • Catalogació i manteniment de barraques de vinya
  • Seguiment de la fauna i l’ús de la zona del pantà de Vallvidrera
  • Guiatge d’itineraris a peu
  • Col·laboracions puntuals