Des del març passat hem pogut reiniciar amb normalitat les actuacions de voluntariat dins del programa “Col·laborem amb el Parc” del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Una mostra de les actuacions realitzades:

Seguiment de repoblacions
Manteniment de fonts
Guiatge d’itineraris
Catalogació i manteniment de barraques de vinya

 

 

 

Seguiment plantes prioritàries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiment de l’ús i la fauna del pantà
Manteniment senyalització d’itineraris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinici de les activitats de voluntariat