Participació el 12 de maig a la jornada europea “Let’s clean Europe” col·laborant en la neteja d’un abocador il·legal en la zona de la carretera del cementiri de Collserola. Aquesta actuació que s’emmarca dins del programa “Col·laborem amb  el Parc” del CPNSC

Diada Let’s clean a Collserola