Entre els mesos de maig i octubre del 2018 hem realitzat tres intervencions a la font de la masia de Can Gordi, actuant en diferents elements: arranjant  la font, les canalitzacions adjacents i el safareig, on hem posat un tronc per facilitar la sortida de qualsevol animal que pogués caure-hi. També hem fet petites basses per afavorir la vida dels amfibis. Aquestes actuacions de voluntariat s’emmarquen en el conveni establert amb el Consorci del Parc Natural de La Serra de Collserola.

   

Actuació a la font de Can Gordi